Oznakowanie maszyn i urządzeń

Oznakowanie ostrzegawcze,

jest ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa w każdej firmie. To do obowiązków inspektora BHP należy zadbanie i sprawdzenie, aby instrukcje i znaki BHP znajdowały się w odpowiednich i przewidzianych miejscach. Umieszczenie tablic informacyjnych zapewnia przede wszystkim bezpieczeństwo personelu, ale także samych urządzeń i maszyn. Zastosowanie podstawowych oznaczeń w postaci piktogramów BHP oraz znaków bezpieczeństwa jest wymagane także przez polskie prawo.
Wzory znaków bezpieczeństwa oraz piktogramów, zostały zdefiniowane w Polskich Normach i przepisach związanych. Nie mniej jednak miejsce umieszczenia tabliczek informacyjnych, powinny zostać opracowane przez kompetentny zespół specjalistów z branży. Piktogramy muszą mieć określoną formę oraz kolor, dobieraną na podstawie wymagań poszczególnych norm.
Nasza pracownia specjalizuje się w produkcji oznaczeń inżynierskich zgodnie z wymaganiami i przepisami. Oferujemy wyrób praktycznie wszystkich tablic bezpieczeństwa, instrukcji BHP, znaków ewakuacyjnych, znaków przeciwpożarowych oraz szeroki zakres oznakowań bezpieczeństwa i higieny pracy. Większość tego typu znaków wykonujemy na zamówienie bazując na wybranych przez klienta wzorach.

Naszą specjalnością jest branża elektryczna. Produkowane przez nas oznakowanie można spotkać na większości rozdzielnic, wielu uznanych producentów. Produkowane przez nas oznaczenia elektryczne cechują się dużą trwałością oraz odpornością na trudne warunki eksploatacji.

oznakowanie szaf rozdzielczych elektrycznych rozdzielnic konin

Garść informacji o naklejkach i oznakowaniu ostrzegawczym:

Oznakowanie ostrzegawcze maszyn i urządzeń polega na umieszczaniu na maszynach i urządzeniach informacji wizualnych, które poinformują operatora o potencjalnym zagrożeniu i pomogą uniknąć wypadków. Oznakowanie ostrzegawcze może obejmować tabliczki ostrzegawcze, naklejki, oznakowanie kolorystyczne czy sygnalizację świetlną.

Tabliczki ostrzegawcze to specjalne tablice, na których znajdują się ważne informacje dotyczące działania maszyny lub urządzenia, takie jak sposób użytkowania, zasady bezpieczeństwa czy ostrzeżenia o potencjalnych zagrożeniach. Tabliczki te mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak metal, tworzywo sztuczne czy papier.

Naklejki ostrzegawcze to specjalne etykiety, które nakleja się na maszynach lub urządzeniach, aby poinformować operatora o potencjalnym zagrożeniu. Mogą one mieć różne kształty i kolory, a na nich znajdują się ważne informacje dotyczące działania maszyny lub urządzenia, takie jak ostrzeżenia o niebezpieczeństwie czy instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania.

Oznakowanie kolorystyczne polega na zastosowaniu różnych kolorów do oznaczenia różnych części maszyny lub urządzenia. Kolorami tymi oznacza się np. elementy ruchome, elementy, które należy uważać, lub te które mogą być niebezpieczne.

Sygnalizacja świetlna, to oznakowanie wykorzystujące światło do oznaczenia potencjalnego zagrożenia. Może to być kontrolka, sygnał dźwiękowy czy światło miga, które ostrzega przed potencjalnym zagrożeniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button